︿
Top
Menu

賞花

活動訊息
新聞標題:
台灣每年4月份的熱門賞花:海芋
花語及簡介

【花語】雄壯之美、潔淨
【別名】野芋、蕃海芋
【學名】Zantedeschia aethiopica (L.)
【科屬】天南星科馬蹄蓮屬
【類型】多年生球根花卉
【英文名】Calla Lily
【原產地】南非

生長環境及周期

【花  期】3~5月
【生長環境】海芋喜歡生長於溫暖且濕潤的環境
                 中,最適溫度為攝氏15至20度。
【特  性】花形落落大方,簡單而優雅,漏斗
                 型部分,是葉子的變形。
【補  充】彩色海芋主要分布在台中、新竹、南
                 投、彰化、苗栗、台北、桃園、雲林
                 等縣。

4 月份

花期

訊息
站內廣告